Pastorn har ordet

Då jag verkade som missionär i Kenya präglades ett uttryck bland våra infödda predikanter – ”Prayer is the key” – eller på svenska ”Bön är nyckeln”. Missionen föddes genom uthållig bön, och vi blev kända i Kenya som det bedjande folket. All väckelse och all framgångsrik tjänst i Guds rike har fötts i bön och fortsatt genom uthållig strategisk bön. Stagnation och avfällighet har alltid börjat med försummelse av bön. Orsaken till att det ser ut som det gör i Sverige i många församlingar är ett avtynande och döende böneliv. Utan ett starkt och dynamiskt böneliv i en församling, så saknas förutsättningarna för expansion och utveckling. Mission utan bönens smörjelse och kraft slutar snart som en rent filantropisk eller social verksamhet utan väckelsedynamik.

David Yongi Choo säger i en av sina böcker om bönen – Lika viktigt som det är för en människa att andas för att hållas vid liv, lika nödvändigt är det för en kristen att bedja för att hållas vid liv andligen. Bön är den andliga människans andedräkt. Då du beder syresätts din andliga människa, så att du blir andligen stark och vital. Varför är så många kristna så trötta, uppgivna och missmodiga? Jo, på grund av att man har tappat den intima kontakten med kraftkällan ovantill, och så har den andliga människan blivit orkeslös och paralyserad. Om vi på nytt skall få tillbaka glöden och hängivenheten i våra församlingar, så behövs en mäktig förnyelse av bönelivet, både enskilt och gemensamt i bön- och cellgrupper.

Min fru och jag besökte Syd-Korea tillsammans med en grupp å 90-talet, så förstod vi hemligheten till den enorma framgång som evangeliet har haft i detta land. Då vi såg tusentals intensivt bedjande koreaner kl. 6 på morgonen i den stora kyrkan, så insåg vi att det är här Guds kraft transformeras ner, som sedan gör att skaror blir frälsta och under och tecken sker.

Då vi senare kom till böneberget och såg skarorna av bedjare, så blev det ännu tydligare för oss, att detta folk har förstått sitt beroende av Gud för att kunna uppleva seger och framgång i sitt arbete.

Inför hösten vill jag utmana oss alla att sluta upp i bönen. Cellgrupperna är mycket betydelsefulla för ditt andliga liv. Böneberget är en extra kraftstation, där vi gemensamt beder oss igenom till nya segrar. Nya framgångsrika initiativ och strategier föds i bönen och allt som är fött av Gud övervinner världen. Låt oss gemensamt förlösa Guds planer och tankar för vår församling.

Med tillönskan om Guds rika välsignelser!

Curt Johansson / Föreståndare

Kalender

fredag 24 september
Mariadagar Klicka för mer info (Betel)
söndag 26 september 11:00
Gudstjänst med Susanne Renkel (Betel)
torsdag 30 september 19:00
Böneberget (Betel)
söndag 3 oktober 11:00
Gudstjänst med Curt Johansson. Nattvard (Betel)
torsdag 7 oktober 19:00
Böneberget (Betel)
söndag 10 oktober 11:00
Gudstjänst med Tord Renkel. (Betel)
onsdag 13 oktober 19:00
Höstkonferens med Birger Skoglund. Arr. Trosgnistan (Betel)
torsdag 14 oktober 10:00
Höstkonferens Seminarium med Tord Renkel & Yngvar Andersen. Arr. Trosgnistan (Betel)
torsdag 14 oktober 19:00
Höstkonferens med Mika Halkola. Arr. Trosgnistan (Betel)
fredag 15 oktober 10:00
Höstkonferens Seminarium med GertOve Liw & David Duveskog. Arr. Trosgnistan (Betel)

Kontakt

E-post
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Telefon
0278-13010 (Trosgnistan)

Expeditionen

Kyrkans expedition finns på Trosgnistans Missionscenter där du kan träffa Curt, David eller Tord. Trosgnistans center ligger på Gärdet i Bollnäs. (Edelsbergsvägen 5) [Karta]

Hitta till kyrkan

Betel
Runemovägen 130
822 92 Alfta
[Karta]

Adress

Betel
c/o Trosgnistans Mission
Box 1112
821 12 Bollnäs

Gåvor

Swish
123 157 9150

BankGiro
5580 - 7234