Pastorn har ordet

Jag är tacksam för en härlig sommar. Årets missionskonferens i Ralingsåsblev än en gång en manifestation av Guds närvaro och härlighet. Från första till sista samling var Herren med och välsignade. Bönens ande flödade mäktigt varje morgon och Gud använde sina tjänare och tjänarinnor på ett starkt sätt både i lovsång och förkunnelse. Skaror av människor fick uppleva ett starkt vidrörande av Jesu sårmärkta hand. All ära till Herren!

Mitt i de fruktansvärda skakningar som just nu drabbar vår jord med allt tätare intervaller, så är det viktigt att vi bevaras i djup tacksamhet till Gud föratt vi är frälsta och får tillhöra det rike som inte kan skaka. Vi läser i Hebr. 12:28 – Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja, med vördnad och fruktan.

Den ohyggliga jordbävningen i Japan, det brutala terrordådet i Norge, hungerkatastrofen i Öst-Afrika och nu senast en hotande ekonomisk världskris väcker oss över vår världs sårbarhet och otrygghet. Vi upplever allt starkare verkligheten av vad Guds ord säger om den sista tiden. I Hebr. 12:26b läser vi – Än en gång skall jag komma inte bara jorden utan också himlen att skaka.

Du som tillhör Guds församling behöver inte gripas av ångest för det som går över världen, utan istället får du vända dig till Jesus i tacksamhet för att han är din klippa, som aldrig kan vackla eller skaka. Mitt i allt det som händer får vi oryggligt hålla fast vid vår bekännelse att Jesus är vår Herre och Frälsare. Psalmisten säger i Ps. 46:1-3 - Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. Därför skall vi inte frukta, om än jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet om än havets vågor brusar och svallar, så att bergen bävar vid dess uppror.

Gud välsigne dig att tjäna i trohet och tacksamhet under den kommande hösten.

Curt Johansson / Föreståndare

Kalender

söndag 20 juni 11:00
Årsmöte för församlingsmedlemmar. (Betel)
söndag 4 juli 11:00
Digitala Smålandskonferensen Gudstjänst som sänds live via Kanal 10
söndag 4 juli 19:30
Digitala Smålandskonferensen TV Kväll som sänds live via Kanal 10.
söndag 11 juli 11:00
Friluftsgudstjänst (Vevlinge)
söndag 18 juli 11:00
Friluftsgudstjänst (Vevlinge)
söndag 25 juli 11:00
Friluftsgudstjänst (Vevlinge)
söndag 1 augusti 11:00
Friluftsgudstjänst (Vevlinge)

Kontakt

E-post
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Telefon
0278-13010 (Trosgnistan)

Expeditionen

Kyrkans expedition finns på Trosgnistans Missionscenter där du kan träffa Curt, David eller Tord. Trosgnistans center ligger på Gärdet i Bollnäs. (Edelsbergsvägen 5) [Karta]

Hitta till kyrkan

Betel
Runemovägen 130
822 92 Alfta
[Karta]

Adress

Betel
c/o Trosgnistans Mission
Box 1112
821 12 Bollnäs

Gåvor

Swish
123 157 9150

BankGiro
5580 - 7234