I Guds rike finns det alltid en fortsättning. Vi är nämligen skapade till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem. (Ef. 2:10). Det är aldrig ”kört” för oss, om vi bara förstår att lyfta vår blick till Jesus. Han finns där hela tiden för att hjälpa oss och leda oss in i Guds goda gärningar.

Faran uppstår då vi låter händelser eller omständigheter distrahera oss så att vi förlorar kontakten med Gud och hamnar i förvirring och mörker. Då kan det katastrofala inträffa, att vi kommer helt ur kurs och missar målet med våra liv.

Då det gäller uppdraget, som Gud har gett oss, så finns det alltid en fortsättning, om vi låter Gud leda oss. Tyvärr har många börjat sitt uppdrag framgångsrikt, men så har man börjat slarva med överlåtelsen och bönen, och så har det slutat med mänskliga tankar och strategier, som till slut bara producerar trä, hö och strå, istället för ”Guds härliga gärningar”. Uppdraget, som Jesus gav oss för snart 2000 år sedan, skall slutföras. Det har aldrig avstannat, utan det har fortsatt genom alla decennier som ligger bakom oss. Nu är det vår tid att koppla samman med Gud och bli de redskap som fortsätter att förverkliga Guds planer och tankar.

Det finns alltid en fortsättning för dig! Skulle du känna dig misslyckad och upplever livet meningslöst, så vill jag uppmuntra dig att än en gång lyfta din blick till Jesus, och jag är viss om att Han kommer att leda dig in i uppgifter, som är skräddarsydda just för dig. Paulus säger i Fil. 3:13 – men ett gör jag: jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus.

Gud har nya ting för Betelförsamlingen. Fortsättningen följer om vi bara är villiga att vandra vidare med Gud i överlåtelse och bön. Varför leva ett tråkigt och meningslöst liv, när Gud har så mycket spännande i beredskap för oss. Gud välsigne dig med en härlig sommar i Guds underbara gemenskap.

Curt Johansson / Föreståndare