Vi lever i en tid då varje kristen kommer att prövas, då det gäller tron och uthålligheten. Det är en utopi att tro att vi kan undgå prövningar och svårigheter. Alla drabbas på ett eller annat sätt. Det avgörande är hur vi reagerar och handlar i prövningen. Gud har gett oss förutsättningar för att kunna övervinna i varje situation. Hemligheten är Kristus i oss. Honom har Gud skänkt oss, för att vi genom honom skall kunna härda ut och övervinna, trots allt vad vi möter. Tappar du förankringen i honom, så riskerar du att hamna i fritt fall.

Vi möter följande uppmaning i Joh. Upp. 3:11 – Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar ifrån dig din segerkrans. Vår tid som församling är inne på sluttampen, och vår fiende försöker på alla sätt att få oss på fall eller att få oss att ge upp, innan vi når målet. Därför behövs det som aldrig tidigare en beslutsamhet att bara hålla fast det Gud har gett oss, så att inte djävulen får beröva oss segerkransen. Inser du hur dyrbart det nya livet i Kristus är både i denna tid och för evigheten, så kommer du aldrig att köpslå med fienden om din tro och ditt hopp.

Hur förfärlig världen än ter sig, så vill jag att du skall veta att du mitt i allt detta kan leva som en övervinnare. Låt inte världens ande inta dig och besegra dig, men låt dig istället uppfyllas av Guds Ande, så att du genom tron kan leva ett segerrikt liv mitt i all ondska. 1 Joh. 5:4 – eftersom alla som är födda av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. Låt inget stjäla din seger i Kristus, utan fortsätt i tro, tillbedjan och lovsång och du skall få erfara vilka möjligheter Gud har gett dig till ett segerrikt liv.

Nu ser vi fram emot en välsignelserik vår. Fortsätt bara i den kallelse och tjänst Gud
har gett dig, och du skall en dag få jubla med segerkransen runt din hals.

Curt Johansson / Föreståndare