Det är hög tid för en ny väckelsevåg i Sverige och - tack och lov - den är på gång. Nyligen fylldes Globen med 10 000 människor och över 300 avgjorde sig för Kristus. Kanal 10 sänder starka väckelsemöten ”live” från måndag till torsdag varje vecka. Guds Ande och kraft verkar på ett starkt sätt och människor kommer tillresande från olika håll i landet och får uppleva en ny smörjelse och kraft i sina liv. Man märker att det finns en stor längtan bland människor efter Guds
påtagliga närvaro.

Väckelse gäller ju först och främst de kristna som har slumrat till. Jesus säger angående den sista tiden: ”Vaka, så att han inte plötsligt kommer och finner att ni sover. Vad jag säger till er, det säger jag till alla: Vaka!” Paulus säger: ”Vakna upp, du som sover, och stå upp från de döda, så skall Kristus lysa över dig.” Vi tror att vi är inne i den tid, då Guds alarmklocka ringer. Det behövs starka väckelsesignaler, en stark våg av Guds Ande och en stark smörjelse för att Kristi kropp skall vakna upp och upptäcka Guds rikes verklighet.

Då vi sover andligen, så är den materiella verkligheten så viktig för oss, och den andliga verkligheten är bara något oviktigt och diffust. Resultatet blir att vi prioriterar ner Guds rike, bön och gudstjänstliv till ett minimum. Istället upptar det timliga det mesta av vår tid och vårt intresse. Men då vi blir väckta andligen så blir det tvärtom. Det som tillhör Guds rike blir det viktigaste i våra liv.

Låt oss inte missa den väckelsevåg som går fram över vårt land och vår värld. Överallt börjar människor på nytt med hängivna hjärtan tillbe och älska Gud. Jesus blir den lysande stjärnan i de kristnas liv. Resultatet blir att syndare också väcks över frälsningens nödvändighet och kommer till tro. Hur skall vi kunna väcka andra om vi själva sover?

Gud har kallat vår församling att vara en stad på berget, ett ljus i mörkret och en bärare av väckelsens eld. LÅT OSS ALDRIG TAPPA BORT DETTA!

Curt Johansson / Föreståndare