Guds ekklesia är en unik företeelse i denna värld. Ekklesia är det grekiska ordet för församling, som djupast sett betyder en utkallad skara som samlas för en betydelsefull uppgift. Vi, som är frälsta och födda på nytt, är utkallade ur denna värld för att förverkliga det som Gud har på sitt hjärta för oss. Gemensamt skall vi samverka för att förverkliga Guds tankar och planer.

Jesus sa i Matt. 12:30 – Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar. Jesus har kallat ut oss för att vi tillsammans med honom skall församla människor, som har en längtan att gemensamt förverkliga Guds vilja i sina liv. Så länge Jesus är i fokus kommer denna gemenskap att fungera i frid och harmoni. Genom våra olika gåvor och förmågor främjar vi Guds rikes framgång. Detta leder till expansion och utveckling för Guds verk.

Djävulen vet mycket väl om detta och därför använder han vapen som splittring, kiv och förvirring för att sabotera denna gemenskap. Ofta skapas möjligheter för detta genom mänskliga ambitioner, själviska motiv och egenviljor. Vi ser detta t.o.m. i Jesu egen lärljungakrets och tyvärr också i dagens församlingar. Vad vi behöver i Sverige idag är växande, livskraftiga församlingar, som kan utöva ett inflytande i städer och regioner. Istället har församlingar alltför ofta blivit försvagade genom att fienden lyckats med sina strategier.

Det som skall förena oss är den helige Andes närvaro, Guds härlighet och Guds kärlek. Jesus bad i Joh. 17:22 – Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de skall vara ett, liksom vi är ett. Paulus säger i Ef. 4:3 – Var ivriga att bevara Andens enhet genom fridens band. Vi står inför stora utmaningar i denna sista tid, och därför är det mer viktigt än någonsin att vi står starkt tillsammans för att förverkliga Guds planer för vår församling.

Slutligen vill jag tillönska alla En Välsignad Vår och Sommar.

Curt Johansson / Pastor