Det nya förbundets stora hemlighet är församlingen. Tabernaklet och templet var bara skuggbilder av det mera fulländade som skulle komma. Det som gör församlingen så unik är den helige Andes närvaro. Men det är endast om medlemmarna är pånyttfödda och andefyllda kristna som denna gemenskap kommer att utgöra en boningsplats för Gud. Saknas den helige Andes närvaro blir vi bara en förening som alla andra föreningar.

Ända sedan Gud skapade Adam och Eva i Edens lustgård, så har hans åstundan varit att finna en boningsplats för sin närvaro och härlighet. Ett kärl genom vilket han kan uttrycka sin visdom, kunskap och makt. Jesus Kristus var ett sådant kärl som det står i Hebr. 1:3 – Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbara Hans väsen och uppehåller allt med sitt mäktiga ord. Genom Golgata försoningsverk har emellertid Gud gjort det möjligt för oss var och en att bli ett tempel för Guds Ande. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er. 1 Kor. 3:16.

Församlingen är Jesu Kristi kropp och vi är lemmar i den kroppen. I en Ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp. Kor. 12-13. Det handlar alltså om en organisk gemenskap, som är född av Gud själv. Inom denna gemenskap manifestera Gud sig genom det spektrum av tjänster och gåvor, som Gud själv har insatt efter sin vilja. Förutsättningen är ju naturligtvis att vi möts och betjänar
varandra. Utan denna gemenskap har vi inga förutsättningar att kunna verka utåt. All evangelisation och mission utgår från församlingen och syftar till att bygga Kristi kropp. (Se Ef. 4:11-12).

Låt oss fortsätta att verka för att Gud får en mäktig boningsplats i vårt område genom församlingen. Vi är kallade att vara ”En stad på berget”, som lyser för vår omgivning.

Curt Johansson / Pastor