Genom Guds nåd har vi fått gå in i ett nytt år. Inför framtiden upplever jag att vi som Guds församling behöver stå tillsammans som aldrig tidigare. Vi alla upplever naturligtvis trycket från allt det som pågår i vår värld av ondska, terror och mörker, men tack o lov, har Gud frälst oss ut ur världen och satt oss i sin älskade Sons rike. Det är så viktigt för oss var och en att vi i tro håller fast vid det himmelska hoppet och ser upp till honom som har friköpt oss med sitt eget dyra blod.

Det står i Ef. 4:16 – Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek, och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, alltefter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. Det är genom relationen med Jesus som vi växer till och växer upp till manlig mognad, så att vi inte börjar driva med de fruktansvärda vindkast som drar fram i vår värld. Många människor har tappat fotfästet och deras liv och framtid är i fara, men i Jesus Kristus har du en fast förankring innanför förlåten.

Genom kärleksrelationen med Gud och dina medsyskon så blir du uppbyggd och du får styrka att utstå frestelser och prövningar du möter. Vi kommer att upptäcka mer och mer att vi behöver varandra i denna stormiga tid. Som lemmar i en samma kropp är vi sammanfogade i en organisk gemenskap genom vilken det gudomliga livet flödar. Vi kan inte frigöra oss från kroppen eller från varandra, för då är det en fara att vi andligen sett vissnar bort och dör.

Gud har tänkt sig att vi skall ge stöd åt varandra genom de gåvor, den styrka och den smörjelse han har gett oss och inte bara leva oss själva till behag. Gud har i Kristus tilldelat oss olika gåvor och förmågor för att vi på det bästa sätt skall kunna betjäna varandra. Det är Gud som har utmätt ett mått av tro och kraft till oss var och en, och han kräver inte att du skall ikläda dig något som du inte har fått kapacitet att utföra.

Gud välsigne dig att finna din plats i Kristi kropp. Tillsammans kan vi skapa en församlingsgemenskap som är uppbyggande, helande och dynamisk.

Curt Johansson / Pastor