Under en fantastisk semester i norra Sverige och Norge så var det en sång som poppade upp i mig varje morgon:

”O store Gud, när jag den värld beskådar,
Som du har skapat med ditt allmaktsord”

Vår Gud är så stor, David utropar: ”Himlarna vittnar om Guds härlighet, himlavalvet förkunnar Hans händers verk” (Ps 19:2). Paulus säger att Guds osynliga egenskaper, Hans eviga makt och gudomliga natur syns i hela skapelsen.  Vilket är vettigt eftersom Han är skaparen och skapelsens Herre.  Att med våra mänskliga sinnen förstå vem Gud är kan ju vara omöjligt, men Ordet uppenbarar för oss Hans sanna natur och väsende.  Gud är den Bibeln säger att Han är!  Han presenterar sig själv som JEHOVA – Jag Är den Jag Är.  I de postmoderna tider vi lever i så vill människor skapa sig en egen bild av Gud, man vill klä Jesus i kvinnokläder och kalla Gud för hon, eller hen.  Man kan ju tycka vad man vill, men Gud förändras inte av det, Han är den Han alltid har varit och kommer för alltid vara densamme.

Och tänk att denne Gud, den store Jag Är, är vår Gud.  Han känner oss vid namn, Han gillar att umgås med oss, Han vill tala till oss och Han vill att vi talar med Honom.  Han har gett oss alla sina stora och dyrbara löften.  Och dessa löften har alla fått sitt ja och amen genom Jesus Kristus!

Allt vad Han är, det är Han för oss.  Och om Gud är för oss, vem kan då vara emot?  Det spelar ingen roll vad vi möter eller går igenom, om vi än vandrar genom dödsskuggans dal så behöver vi inte vara rädda, Han är där för oss.

Vi ser fram emot en ny höst där jag speciellt vill lyfta fram ”Ledarsamlingen” den15:e september och Trosgnistans 50-års jubileum 13-14:e oktober.  Det blir en intressant helg med många gäster.  Vill också redan nu påminna om att 22:a december kommer Sebastian Stakset.  Vi tror att Gud kommer att verka starkt och vill redan nu uppmana till förbön för den satsningen

Låt oss be för varandra, se varandra och välsigna varandra

Tord Renkel / Pastor