”Se, du ska bli havande och föda en Son, och du ska ge Honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud ska ge Honom Hans fader Davids tron … Maria sade till ängeln: Hur skall detta kunna ske? Ingen man har rört mig. Ängeln svarade henne: Den Helige Ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt, och Guds Son” (Luk 1:31-32, 34-35)

”Maria sade: Se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne” (Luk 1:38)

En fantastisk och världsomvälvande händelse. Ängeln kommer med ett budskap till Maria, som bara var en ung tjej. Knappast förstod hon vidden av detta tilltal, en konung, den Högstes Son skulle födas genom henne. Och inte på det vanliga sättet, den Helige Ande skulle komma över henne och genom Guds kraft skulle hon bli havande! Men även om hon kanske inte riktigt förstod, så säger hon frimodigt: Må det ske med mig som du sagt. Hon litade på den som gav löftet och hon bejakade det som Herren hade sagt. Detta kallas för tro, och det är en princip som går genom hela bibeln, ett gensvar på Herren tilltal. Den Helige Ande utförde sitt verk och miraklet föddes.

”Ty ett barn blir oss fött, en Son blir oss given”. Den bästa gåvan av dem alla. Och den är inte bara till för snälla barn, Jesus är en gåva till hela mänskligheten, till frälsning för var och en som tror.

Nu går vi mot julen, tiden går så snabbt. I år har vi nyårsfest med familjen Khemi och i februari har vi flera intressanta besök, den 9:e möter vi Annahita Parson, som har fått leda många muslimer till tro. Familjen Ekerbring besöker oss den 15-16:e.

Med önskan om en välsignad jul och nyårshelg / Tord Renkel